Vi följer WordPress kodstandard

WordPress kodstandard uppdateras kontinuerligt och även om det står var och en fritt att koda hur de vill så vore det skönt om kod som skickas upp till wordpress.org, teman och plugins, alla följde samma standard, det blir lättare att läsa och ändra kod då. Just nu är det WordPress standard som rekommenderas, det skulle kunna vara PSR men det är det alltså inte.